HEDD Yön. Krl. Bşk. MUSA YURDAKUL / Hoşgeldin 2022

Turizm sektöründe 2022 yılında beklentilerin yüksek olduğu belirtiliyor. Otelcilik ve turizm sektöründeki personel sıkıntısı, sektörü ciddi bir şekilde tedirgin ediyor. En büyük endişemiz sektör olarak verimli çalışanlarımızı başka sektörlere kaptırmaktı. Pandemi döneminde yaşanılan sıkıntılar, otellerin kapatılması, hizmet verememesi elimizde bulunan kalifiye personelin başka sektörlere yönelmesine neden oldu. Turizm sektöründe çalışan personel ile yeteri kadar ilgilenilmediğini, bu nedenle personelinde kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığını söylemek yerinde olacaktır.
Bu yüzden de turizm sektöründe çalışan kalifiye personel başka alanlara yöneldi. Şu anda ise kalifiye personel bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Pandemi nedeniyle misafirlerin taleplerinin arttığı bu günlerde 2022 sezonunun çok iyi sinyaller vermesine rağmen turizmde çalışmak isteyenlerin başvuruları hala çok düşük seviyede yer almaktadır. Özellikle kat görevlisi konusunda konaklama işletmeleri büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

Bunun nedenlerini sıralamamız gerekirse sektörde çalışma koşullarının ağırlığı, çalışma saatinin düzensizliği, ücretin düşüklüğü, misafir kalitesinin düşük olmasını sayabiliriz. Tüm bunlar nedeniyle personel turizm sektöründen uzaklaşıp başka alanlarda çalışmaya yönelmektedir. Diğer sorunlardan bir kısmı ise personel seçiminde eğitim durumuna dikkat edilmemesi, eğitim almış insan kaynağı eksikliği ve nitelikli çalışan istihdam edilmemesidir. Turizm sektörüne temel yasa veya meslek yasasının eksikliği başka bir önemli husustur. Başka bir neden ise personel zamanında değil de son anda işe alındığı için eğitim konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Bu durumda hizmet kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. İş güvenliğinin olmaması, iş saatlerin uzun olması, sosyal hakların verilmemesi, servis sisteminin kötü olması, kalacakları yerlerin kötü olması personel sıkıntısının başka bir boyutudur. Bazı konaklama tesislerinde asgari ücret veya altında ya da daha az ücretler veriliyor. Bu ücretlere çalışacak personel bulunmayınca eğitimsiz genç göçmen insanlar işe alınıyor. İŞKUR aracılığı ile gelen elemanların sigortaları emeklilik dönemine yansımadığı için bu durumda sorun etşkil edebiliyor.

Bir üretim sisteminin başarıya ulaşmasına en büyük etki eden koşul insan faktörüdür. Otel işletmelerinde işgücü verimliliğinin önemi son derece açıktır. Çalışan personelden optimal biçimde yararlanabilmek için önce personeli çok iyi tanımak ve onu işletme hedefleri doğrultusunda
yönlendirmek ve motive etmek işletmenin verimliliğini artıracaktır.

Hizmet işletmelerinde eğitim, işe yeni girmiş veya bir süredir çalışan personeli gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaya dönük olmalıdır. Bu şekilde yapılması çalışanın verimliliğini artırmak, daha fazla sorumluluk gerektiren yönetim kadrolarına hazırlamak ve hizmete yatkınlığını sağlamak gibi amaçları kapsar. Personel istihdamında işçiler için gelecek güvencesi olan bir durum sunmamız gerekir. Bu yıl ve bundan sonraki yıllar için yapılması gerekenler hizmet eğitiminin artırılmasıdır. Otel işletmesinde iletişimin artması, personelin ufkunun açılması, iş uyumsuzluğun önlenmesi, personele duyarlılık kazandırılması, insan unsuruna değer verildiğinin fark ettirilmesi verimliliği olumlu yönde etkilemektedir. Tüm meslektaşlarımın, turizm camiasının yeni yılını kutlar, mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar geçirmesini temenni ederim.