HEDD Yön. Krl. Bşk. Figen TERZİ/ Değerli meslektaşlarım;

Bir Temmuz günü, iş çıkışıydı. Hepimiz yorgunduk ama içimizde bir umut vardı ve bir araya geldik. Yer ve zaman önemli değildi, biraz sonra paylaşacağımız şeylerin heyecanı önemliydi. Ayasofya’nın önündeki turistik çay bahçesiydi mekânımız. Yolda yürürken kendi kendime “Ne yapıyorsun, bu büyük sorumluluk ve artık dönüşü yok Figen, iyi düşündün mü?” diye kaç kez sordum. Elbette düşünmüştüm ve artık mesleğim için bu yolculuğa hazırdım, mesleğe yapacağımız katkılar için bu birlik önemliydi.

HEDD’i kurmamız gerekiyordu, zorunluluk olmuştu artık… Sektörde yaşanan krizler sonucu deneyimli personelleri hep başka sektörlere kaptırmıştık. Personel sıkıntımız had safhadaydı.
Yapılması gereken, Housekeeping operasyonlarındaki her kademenin en alttan başlayarak eğitilmesi ve bu eğitimin bir birlik içinde, planlı ve doğru şekilde gerçekleşmesiydi. Böylece sektörümüze de deneyimli ve donanımlı personeller kazandırmış olma kıvancını taşıyacaktık. Bu amaç için kurulmuş ve içinde yer aldığım bir birlik zaten vardı, ancak orada kendimi ne kadar ifade etme fırsatı verilmişti ki? Böyle bir ihtiyaç doğduysa demek ki doğru yoldaydım. Misyon olarak hazırdım, inanç ve cesaretle yola çıkıldığında her şey başarıyla sonuçlanır.

HEDD hikâyemiz böyle başladı, ara verdim bir 10 yıl ve geri döndüm ancak fark ettim ki sorunlar bıraktığım noktada ve hatta sıkıntılar artmış. İşsizlik seviyesinin ve personel açığının en yüksek oranda olduğu bir dönemde HK Müdürlüğü yapıyoruz. Her sektörde aynı sıkıntı var, hep aynı şikâyetleri konuşuyor ya da duyuyoruz; bunu artık genel ve küresel bir sorun olarak kabul etmeli ve çözüme odaklanmalıyız. Çözüm anlamında birçok imza törenlerine tanık oluyoruz ama sorunun çözümü için ana nokta olan biz Housekeeperlara söz hakkı verilmiyor ve dolayısıyla gerçekçi çözüm bulunamıyor. Zira Housekeeping personelini ne genel müdürler ne de patronlar işe alıyor, bizler buluyor ve yetiştiriyoruz. Eğitim için bizlerden fikir alınması gerekirken birtakım eğitimler yapılıyor, amacı nedir, kime hizmet ediyor bilemiyorum. Bizim yerimize sektörde kişisel ilişkilere dayalı yaklaşımlarla hareket ediliyor.

Bizler sonuç ve çözüm odaklı olmak durumundayız, bunu hep tekrar edeceğim. Sektörde departman yöneticileri olarak çözüm yollarını bulmalı, patron ve genel müdürlerimizle konuşmalıyız. Bizden beklenen budur. Nasıl mı olacak? Bunun yolunu birlikte bulacağız. Yoksa bizim boşluğumuzu hemen dolduruyorlar! Pandemi dönemini yaşadık. Kimler HK müdürü ya da şefi yapıldı? Hatta bir maid sınıfı doğdu, ekstra personel doğdu, taşeron firması kontrolünün dışında ve taşeron firmaları yetersiz kaldı. Sürekli sorunu konuşursak sıkıntıyı çağırır, çözümü kaçırır ve tıkanırız. İşte bu noktada; HEDD sorunların çözümü için işbirliği içinde sonuçlar geliştirmek, projeler üretmek ve üye meslektaşlarının mesleki kalitesini artırmak için kurulmuştur.

HEDD olarak yapabileceklerimizi sıralayayım: Neden personel bulamıyorum, nerede tıkanıyorum, hangi şartları sorun ediyorum… Bunları konuşacağız. Sorunların çözülebileceği bir vizyona sahip olmalı ve tek bir ağızdan anlatmalıyız. Anlatmak için de tesis tesis dolaşacağız, her fırsatta sorun ve çözümleri dile getireceğiz.